En l’equinoteràpia social, s’aprofita la relació amb el cavall per ajudar les persones amb problemes d’adaptació social a superar els seus conflictes. S’adreça a persones en risc d’exclusió social per causes familiars, socials o econòmiques

L’equinoteràpia permet actuar sobre aspectes com:

 • Baixa autoestima
 • Bloqueig emocional
 • Impulsivitat i tendència a la irreflexió

A més d’afavorir el desbloqueig emocional que sovint presenten aquestes persones, l’equinoteràpia és especialment indicada en casos de dificultats per a acceptar les normes socials.

equinoterapia_social_seva_hipica_cavall_pupil

La interacció amb el cavall requereix una adaptació a unes normes i unes obligacions que no venen marcades per la societat, sinó que es deriven de la mateixa naturalesa de l’animal i de la relació que s’estableix amb ell. Amb una sèrie de jocs, es completa l’experiència favorable a l’acceptació de normes i responsabilitats.

Entre altres, els objectius a aconseguir són els següents

 • Seguretat
 • Autoestima
 • Independència
 • Empatia
 • Responsabilitat Social
 • Flexibilitat
 • Control d’impulsos
 • Comprensió, empatia
 • Sinceritat
 • Transparència

La interacció amb el cavall i els seus aspectes m����s emotius ofereix beneficis a persones que han estat víctimes de maltractaments físics o psicològics. Els cavalls tenen reaccions davant la por i el dolor que en certa manera són similars a les que tenen les persones; fugir, lluitar, agredir, bloquejar-se. A més del vincle emotiu, doncs, la relació amb el cavall permet entendre les reaccions que el mateix individu possiblement acusi sovint.

equinoterapia2_social_seva_hipica_cavall_pupil