L’equitació terapèutica consisteix en aprofitar el contacte amb el cavall i la motivació que produeix per a contribuir a la millora de la situació de persones afectades per trastorns de l’aprenentatge, dificultats d’adaptació o que pateixen alguna discapacitat. El principal objectiu és la millora de la qualitat de vida i l’autonomia personal, amb beneficis en aspectes com la motivació, l’afectivitat, l’autoestima o la confiança. El cavall és un element motivador per les seves característiques psicomotrius, el calor corporal i el vincle emocional que s���hi estableix. Aquest potencial de la pràctica de l’equitació i la relació que s’estableix amb el cavall, és aplicat per diferents professionals segons les característiques de cada usuari i els objectius de cada sessió.

Poden intervenir diferents especialistes de l’àmbit de la salut i l’educació, sempre ajudats per experts en cavalls i equitació.

Hipoterapia

L’hipoteràpia és un complement terapèutic de tractaments fisioterapèutics i neurofisiològics que fa servir el cavall al pas con mitjà per provocar moviments corporals beneficiosos per a l’usuari. L’objectiu es millorar totes las facetes de la vida de l’usuari. Les sessions de hipoteràpia es fa sempre sota la presència, assessorament i guia d’un fisioterapeuta. El cavall aporta al tractament elements molt favorables:

  • Calor corporal
  • Impulsos rítmics
  • Patró de moviment

Calor corporal. L���aplicació de calor i els moviments rítmics contribueixen de manera molt efectiva a reduir l’espasticitat muscular.

Impulsos rítmics

Quan un cavall va al pas, transmet entre 90 i 110 impulsos cada minut a la zona pèlvica a la columna vertebral i a les extremitats inferiors de l’usuari. Aquests moviments provoquen que el genet s’adapti automàticament amb contraccions i distensions musculars . Cada minut se realitzen entre 2000 i 2500 ajustos tònics. Això provoca el manteniment del equilibri i l’adreçament del tronc.

Moviments del cavall Efectes en l’usuari
Desplaçament dels membres anteriors
Elevació vertical de les lumbars
Moviments verticals de la cintura pèlvica  d’uns 5 cm. Moviments laterals de la pelvis de 7 a 8 cmFlexió lateral de la columna vertebral lumbar en relació al sacre d’uns 16º.
El cavall empeny amb els membres posteriors.Es produeix un avançament horitzontal capa endavant. Moviments horitzontals de la cintura pèlvica de davant cap enrere.
Els músculs ventrals fan el moviment d’acordió. Rotació de la cintura pèlvica al voltant de la vertical corporal d���uns 8º Rotació de la columna vertebral lumbar d’uns 19º.

Pots saber més sobre el tema al treball realitzat per l’Iris Gargallo anomenat “Com ajuda l’equinoteràpia en el benefici psíquic, físic i social de nens i nenes amb Síndrome de Down. <<Estudi d’un cas pràctic>>”. Te’l pots descarregar aquí.

Molt més sobre els beneficis de la “Hipoteràpia”EHLERS-DANLOS. Descarrega’t més informació aquí.