El preu del pupil·latge es de 220€ al mes:

  • Potser amb quadra o amb padock o las dos coses, o semi llibertat al bosc.
  • Els cavall mengen tres vegades al dia pinso i farratge (mati, migdia i nit).
  • Els cavalls a las quadres el seu llit es de serradures.

IMATGE DE PUPILATGE (PENDENT)

Apadrina un cavall

L’apadrinament és un programa que se ofereix per gent que vulgui tenir cura, contacte i aprenentatge amb un cavall del centre a canvi d’aportar una quantitat mensual voluntària entre 30 i 50€ destinats a la manutenció dels cavalls, i ell i la família gaudiran d’un descompte d’un del 50% en cursos i activitats al centre depenen de la seva aportació, per facilitar un contacte periòdic amb el cavall el centre realitzarà trobades entre gent que apadrini cavall, aquestes activitats màgiques on els nens/es aprenen a respectar l’entorn i descobrir pas a pas el món del cavall, participar en la cura i les tasques diàries del centre, conèixer com és aquest magnífic animal i com es comporta, a més establir un vincle d’unió i amistat que enforteix la confiança del nen/a en tots els camps i aprèn jugant en un entorn natural envoltat de boscos de alzines al peu del Montseny.

La durada mínima de l’acord serà d’un any a partir de la data de l’apadrinament, passat aquest termini l’apadrinador haurà de comunicar la baixa o s’entendrà que es continua amb l’apadrinament de l’equí.

L’apadrinador pot raspallar, passejar el cavall del ramal, ajudar en les tasques diàries al centre i exercicis de manteniment del cavall assessorat per algú del centre dins l’horari establert, segons estació de l’any.

Es possible dur regals i aliments als cavalls, com pomes, pastanagues, i tota mena de fruita dolça, pa ben sec, per seguretat cal avisar al cuidador abans de donar-li a l’equí/ns i aquest us aconsellarà com fer-ho.

pupillatges_seva_hipica_cavall_pupil